ಸುದ್ದಿ

  • The history of weighing apparatus

    ತೂಕದ ಉಪಕರಣದ ಇತಿಹಾಸ

    ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮಾಜದ ಅಂತ್ಯದಿಂದ 4,000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರಕುಗಳ ವಿನಿಮಯವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮಾಪನ ವಿಧಾನವು ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅಳತೆ ಸಾಧನವಾಗಿ, ಇದು ಮೊದಲು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಸಿಯಾ ರಾಜವಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಪ್ರಧಾನ ...
    ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು